Nowe zasady rozliczania fotowoltaiki opóźnione? Dobre wiadomości dla prosumentów.

Zgodnie z jedną z poprawek zaakceptowanych właśnie przez sejmową komisję energii nowe przepisy dotyczące rozliczania prosumentów miałyby wejść w życie od lutego, a nie od stycznia 2022 roku. Osoby, które staną się prosumentami przed zmianą prawa, jeszcze przez 15 lat będą rozliczane za pomocą opustów, czyli obowiązującego obecnie systemu.

Zaproponowana poprawka pozwoli prosumentom na korzystanie z dotychczasowego systemu net meteringu, jeśli rozpoczęli oni proces przyłączania swojej instalacji przed wejściem w życie nowelizacji, lecz nie zakończył się on przed tym terminem lub zakończył się, ale ze względów pogodowych wprowadzenie energii elektrycznej do sieci nastąpiło po raz pierwszy dopiero po wejściu w życie nowych przepisów. To oznacza, że niepotrzebny już będzie pośpiech, by uruchomić instalację przed końcem grudnia. Na stare zasady rozliczania może się więc załapać więcej osób.
Serdecznie zapraszamy do składania rezerwacji na montaż oraz uruchomienie instalacji, w oparciu o preferencyjne opustowe warunki 2021r. Kilkuletni okres zwrotu uczynił domową fotowoltaikę wyjątkowo opłacalną inwestycją. Warto zatem nie odwlekać decyzji na kolejne lata i skorzystać z możliwości 15-letniej gwarancji korzystnego dla prosumentów systemu rozliczeń. Pomimo nowych edycji programów dotacyjnych w kolejnych latach, trudno jest zakładać korzystniejszy od obowiązującego bilans wydatków do zysków.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu uzyskania wyceny