Mój Prąd: Dofinansowano 200 000 instalacji PV. Co z trzecim naborem?

Artykuł ze strony: globenergia.pl

Popularny w Polsce program Mój Prąd okazał się jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój energetyki prosumenckiej w naszym kraju. Obecnie branża i właściciele domów jednorodzinnych oczekują trzeciej edycji, która rozpocznie się 1 lipca 2021 r. Poseł Wojciech Król pyta w interpelacji Ministerstwo Klimatu i Środowiska o szczegóły kolejnej edycji i dotychczasowe efekty.

Prace nad nową edycją programu Mój Prąd

Do pytań posła Wojciecha Króla ustosunkował się wiceminister klimatu i środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska. Poinformował w odpowiedzi z dnia 19 kwietnia br., że resort zaraz po zakończeniu drugiej edycji rozpoczął pracę nad optymalizacją nowego naboru. Utrzymane zostaną podstawowe zasady naboru tj. beneficjentami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, formą dofinansowania pozostanie dotacja, utrzymana zostanie prosta i przyjazna użytkownikowi forma wnioskowania.

Trzecia edycja programu Mój Prąd zostanie rozszerzona o możliwość dofinansowania urządzeń, które pozwolą na zwiększenie autokonsumpcji wytworzonej przez prosumentów energii. Wśród nich są punkty do ładowania samochodów elektrycznych czy inteligentne systemy zarządzania energią. Przypomnijmy, że 17 marca. br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska poinformował także o możliwości dofinansowania magazynów chłodu/ciepła.

Koszty kwalifikowane do 2025 r.

Zyska poinformował także, że zgodnie z aktualnymi założeniami, w nowej odsłonie programu planowane jest utrzymanie dotychczasowych warunków w zakresie okresu kosztów kwalifikowania wydatków. Jako okres kwalifikowalności kosztów wskazano przedział 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r., jednak rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego). W marcowej informacji NFOŚiGW wskazał, że trzecia edycja programu będzie finansowana ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Ostateczne założenia nowej edycji programu będą uzależnione od źródeł finansowania

Ile dofinansowano mikroinstalacji w programie Mój Prąd?

Poseł pyta także w interpelacji o liczbę przydomowych instalacji fotowoltaicznych, którą odnotowano pod koniec 2020 r. Zyska poinformował, że na koniec grudnia ub.r. do sieci elektroenergetycznej zostały przyłączone 457 433 instalacje o łącznej mocy 3007 MW. Oznacza to wzrost o 203,1 proc. w porównaniu do 2019 r. Przedstawiciel rządu poinformował także, że w ramach programu Mój Prąd dofinansowano ponad 200 000 mikroinstalacji prosumenckich w Polsce.

Źródło: Sejm
Artykuł ze strony: globenergia.pl

 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu uzyskania wyceny