Fotowoltaika – nowy system rozliczeń od kwietnia 2022r. (ostatnie miesiące preferencyjnego systemu)

Sejm przegłosował zmiany w systemie rozliczania fotowoltaiki. Faktem jest, że będą one (delikatnie rzecz biorąc) mniej korzystne dla prosumentów niż obowiązujące obecnie. Jednak nie o tym dzisiaj. Dobra wiadomość jest taka, że w świetle aktualnej ustawy wszyscy prosumenci, którzy złożą wniosek o przyłączenie do dnia 31 marca 2022 r. (jeśli zostaną pozytywnie zweryfikowani pod względem formalnym) będą przyłączeni na starych zasadach i staną się prosumentami na warunkach opustu, z gwarancją utrzymania preferencyjnych rozliczeń przez 15 lat. 

Od 1 kwietnia będą to już wnioski zgłaszane w ramach nowego reżimu prawnego, czyli net-billingu. Planowane przyszłoroczne inwestycje (dla tych, którzy mają taką możliwość) warto zatem przyspieszyć.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu uzyskania wyceny