“Zielona energia w gospodarstwie rolnym” – dofinansowanie już od stycznia 2023 roku.

Komisja Europejska na początku października 2022 roku zatwierdziła zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W poprawkach pojawił się nowy obszar F “Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. W ramach podjętych decyzji będzie można uzyskać  środki m. in. na proekologiczne inwestycje – instalacje i urządzenia produkujące oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Na co można przeznaczyć dotację na “Zieloną energię w gospodarstwie rolnym”?

Celem nowego obszaru wsparcia będą indywidualne inwestycje w instalacje fotowoltaiczne oraz infrastrukturę pozwalającą na optymalne wykorzystanie tej energii.

Dotację na odnawialne źródła energii rolnicy będą mogli przeznaczyć m.in. na:

  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 50 kW
  • zakup i montaż pompy ciepła (jeśli będzie stanowić integralną częścią instalacji fotowoltaicznej)
  • zakup i montaż magazynów energii oraz systemów inteligentnego zarządzania energią, która została wytworzona z tej instalacji
  • przygotowanie dokumentacji projektowej, prowadzenie robót budowlanych, nadzór inwestorski, konsultacje i inne usługi lub produkty, związane z realizacją wymienionych wyżej głównych inwestycji;
  • zakup m.in. programów komputerów, zakup patentów, licencji, praw autorskich, służących realizacji głównych przedsięwzięć.

Uwaga! W przypadku instalacji PV zlokalizowanych na dachu, wsparcie będzie mogło zostać przyznane jedynie tam, gdzie pokrycie dachowe nie zawiera azbestu.

Jakie są warunki otrzymania dotacji?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawać rolnikom dotacje na instalacje fotowoltaiczne, o ile wyprodukowana przez nią energia elektryczna będzie zużywana do obsługi urządzeń występujących w gospodarstwie rolnym. 

Chociaż szczegóły dotyczące warunków poznamy dopiero przy ogłoszeniu naboru wniosków w ramach „Zielonej energii w gospodarstwie rolnym”, to już teraz wiadomo, że wsparcie będzie przyznawane tym gospodarstwom, które dzięki energii ze słońca będą w stanie poprawić swoją rentowność.

Jeden beneficjent będzie mógł otrzymać maksymalnie do 150 tys. zł

Po spełnieniu odpowiednich wymagań rolnik otrzyma dotację w postaci zwrotu do:

  • 60% kosztów kwalifikowanych, które dotyczą młodych rolników oraz inwestycji zbiorowych lub
  • 50% kosztów kwalifikowanych, które dotyczą pozostałych operacji i nie wynoszą mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych

 

 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu uzyskania wyceny