Prosument lokatorski. Granty na OZE dla wspólnot mieszkaniowych już od 1. lutego 2023 roku.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza kolejne rozwiązanie zachęcające do stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym fotowoltaiki w Polsce. To prosument lokatorski dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Będzie można odzyskać 100% wartości energii przekazanej do systemu energetycznego i otrzymać 50% dofinansowania na instalację. Budżet to 0,5 mld zł.

Jakie są założenia programu?

Prosument lokatorski – nowy program dotacyjny umożliwi odzyskanie 100% wartości energii przekazanej do systemu energetycznego i otrzymanie 50% dofinansowania na instalację fotowoltaiczną w formie grantu na OZE.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 lutego 2023 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Grant może pokryć zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii, a także modernizację instalacji OZE, w wyniku której moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%. Co więcej, dofinansowanie może dotyczyć nie tylko fotowoltaiki. Będą nim też objęte instalacje wspomagające – magazyny energii, pompy ciepła itp.

Obecnie dla budynków wielolokalowych są następujące możliwości działania:

  • Zasilanie części wspólnej: rozliczenie prosumenckie, czyli autokonsumpcja oraz sprzedaż do sieci po cenie średniej hurtowej.
  • Nadwyżka zasila rachunek energii, a reszta odkładana jest na koncie.
  • Ewentualny nadmiar na koniec roku jest zwracany w wysokości 20% prosumentowi (za każdy miesiąc 20% niewykorzystanych środków).
  • O ile powierzchnia dachu jest niewielka, instalacja pokrywa w całości (lub w części) koszty energii dla części wspólnej.
  • Prosument zbiorowy (czyli udziały w instalacji wspólnej lokatorów, którzy wykupią takie udziały). Zasady rozliczania są takie same jak wyżej. Dotąd nie powstała żadna instalacja prosumenta zbiorowego.

Jak ma działać prosument lokatorski?

Zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS, spółdzielnia, wspólnota) będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej. Autokonsumpcja będzie dotyczyć tylko części wspólnej. Całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela. Przychody właściciela obniżą co do zasady koszty utrzymania budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć np. na remonty czy inne potrzeby. Prosument (zarządzający budynkiem) będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta lokatorskiego), dokumentując to uchwałą o budowie takiej instalacji.

 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu uzyskania wyceny