Miejski program Kawka Bis – Poznań przeznaczy 10 mln zł na wymianę pieców.

Na początku stycznia 2023 roku ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji miejskiego programu Kawka Bis. Zgodnie z przyjętymi zasadami,  można uzyskać nawet 100% zwrotu kosztów wymiany „kopciucha” na bardziej ekologiczny sposób ogrzewania.

Jaka jest kwota dofinansowania?

Można uzyskać nawet 100% dofinansowania na wymianę pieca.

W przypadku wymiany tzw. “kopciucha”:

  • na ogrzewanie gazowe – można otrzymać dotację w wysokości do 15.000 zł
  • na pompę ciepła – można otrzymać dotację w wysokości do 30.000 zł
  • na pompę ciepła + fotowoltaika – można otrzymać dotację w wysokości do 40.000 zł

Natomiast przy wymianie starych bezklasowych pieców na ogrzewanie elektryczne z fotowoltaiką można otrzymać nawet do 25.000 zł. 

Jaki jest termin naboru?

Kolejny nabór rozpoczął się 2. stycznia 2023 i potrwa do 31. lipca 2023.

Jak uzyskać dofinansowanie?

W terminie naboru należy złożyć do Urzędu Miasta Poznania kompletny wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nastąpi podpisanie umowy dotacyjnej i dopiero wtedy można przystąpić do realizacji wymiany źródła ciepła na nowe. Po zakończonej inwestycji ostatnim krokiem do uzyskania dofinansowania jest złożenie rozliczenia wraz z kompletem dokumentów. 

Ostatecznym terminem wykonania inwestycji i rozliczenia dotacji jest 31. października 2023. Rozliczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga!

Stary piec nie może zostać zdemontowany przed podpisaniem umowy. Kosztami kwalifikowanymi będą tylko i wyłącznie wydatki, które zostały poniesione po zawarciu umowy dotacyjnej. 

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Beneficjentami programu są mieszkańcy Poznania, którzy na terenie miasta posiadają nieruchomość ogrzewaną paliwem stałym i mają zamiar zlikwidować je na źródło proekologiczne. Jeżeli wnioskodawca wynajmuje nieruchomość i chce ubiegać się o dotację w imieniu właściciela, do dokumentów wymagana jest jego zgoda oraz umowa najmu.

Ważne jest, aby źródło z którego korzystamy było wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Program Kawka Bis można łączyć z programem “Czyste Powietrze”.

 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu uzyskania wyceny