Już od 3. stycznia 2023 wyższe dofinansowanie w nowej edycji programu „Czyste Powietrze”.

Niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, ale też podwyższone progi dochodowe – takie zmiany będą w nowej edycji programu „Czyste Powietrze”, do którego nabór rusza 3 stycznia 2023 r. Nowa odsłona programu przewiduje przeprowadzenie specjalnego audytu, który pozwoli przewidzieć efekty termomodernizacji.

Nowe progi dochodowe

Zwiększono wartość progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania. Zmiany dotyczą wszystkich części programu:

1. poziom podstawowy – roczny próg dochodowy umożliwiający otrzymanie wsparcia wzrósł ze 100.000 zł do 135.000 zł

Maksymalna kwota dotacji wzrośnie z 30.000 zł do 66.000 zł

 

2. poziom podwyższony – próg dochodowy wzrośnie z:

1.564 zł do 1.894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

2.189 zł do 2.651 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym

Maksymalna dotacja wzrośnie z 47.000 zł do 99.000 zł

 

3. poziom najwyższy (na kompleksową termomodernizację) – próg dochodowy wzrośnie z:

900 zł do 1.090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

1.260 zł do 1.526 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym

Maksymalna wysokość dotacji wzrośnie z 79.000 zł do 135.000 zł

 

Kompleksowa termomodernizacja budynku

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać najwyższe dofinansowanie.

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2/rok) lub o minimum 40%.

Dotacja na audyt energetyczny

Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu. 

Drugi wniosek na dofinansowanie termomodernizacji

Beneficjenci, którzy już skorzystali z dotacji na wymianę kotła, będą mogli złożyć drugi wniosek o dofinansowanie prac mających na celu zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych. Dotyczy to częściowej lub kompleksowej termomodernizacji budynku, na podstawie audytu energetycznego, pozwalającej na osiągnięcie określonych w programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Inne ważne zmiany w programie “Czyste Powietrze”

  • Z kosztów kwalifikowanych wyłączono podatek od towarów i usług (VAT). Jednocześnie  podniesiono kwoty dofinansowania przedsięwzięć, żeby zrekompensować tę zmianę.  
  • Będzie można uzyskać dotację na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, nie będzie możliwości dofinansowania w ramach programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3.
  • W ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku.

 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu uzyskania wyceny