Dotacja na zakup pompy ciepła z programu “Moje Ciepło” nie będzie uzależniona od dochodu

Nabór wniosków w ramach nowego programu “Moje Ciepło” ma ruszyć na przełomie marca i kwietnia 2022 roku. 

Program “Moje Ciepło” z bezzwrotną dotacją do 21 tys. zł

Wsparcie finansowe z NFOŚiGW ma być udzielane w formie bezzwrotnej dotacji stanowiących od 30% do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Oznacza to, że na zakup i montaż pompy ciepła będzie można otrzymać od 7 tys. zł (w przypadku pomp powietrznych) do 21 tys. zł (w przypadku pomp gruntowych). Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą niż 1. stycznia 2021 roku. Warto wiedzieć, że jako koszty kwalifikowane w programie będą się również liczyły wydatki poniesione na odwierty, bufory, zbiorniki c.w.u. Ważne jest również to, że dofinansowana pompa ciepła będzie musiała już być uruchomiona. Nie przewiduje się składania wniosków na inwestycje, które są dopiero planowane. 

Obowiązuje zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata środków

Już teraz wiadomo, że będzie obowiązywać zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata przyznanych środków. Z takiego wsparcia finansowego skorzystają wyłącznie właściciele lub współwłaściciele nowych domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Wymogi dotyczące stanu technicznego budynku będą bardziej rygorystyczne niż te określone w Warunkach Technicznych 2021. Jak tłumaczy NFOŚiGW wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej może wynosić maksymalnie 63 kWh (na 1m2 powierzchni domu w ciągu roku) – dla wniosków składanych w 2022 roku oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach.

Ma to zachęcić inwestorów do zastosowania w budynkach dodatkowych rozwiązań mających zapewnić podwyższoną oszczędność energii takich jak wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła czy lepsza termoizolacja przegród zewnętrznych budynku.

Program “Moje Ciepło” nie będzie uzależnione od dochodu

Ważną informacją jest to, że program “Moje Ciepło” nie będzie uzależnione od dochodu i najprawdopodobniej w programie zostanie uwzględniona Karta Dużej Rodziny, która podwyższy poziom dofinansowania.

Zgodnie z zapowiedziami, program “Moje Ciepło” nie będzie mógł być łączony z innymi dotacjami, jak również nie będzie można z niego skorzystać, jeśli w budynku będzie znajdowało się źródło ciepła na paliwo stałe. Jeżeli w budynku znajdować się będzie kominek do celów rekreacyjnych, wtedy dotacja nie zostanie wykluczona. Natomiast jeśli kominek będzie pełnił funkcję ogrzewania np. z płaszczem wodnym, to z dotacji nie będzie można skorzystać.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu uzyskania wyceny